Nợ xấu ngân hàng: Không những “nguội” mà còn “lạnh”Kinh doanh

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cao, sạch nợ tại VAMC hay những kế hoạch cụ thể cho việc xử lý nợ xấu trong năm 2019 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 khiến cổ đông của nhiều ngân hàng không còn quan tâm nhiều về nợ xấu…
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply