Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đềKinh doanh

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đềỦy ban Tài chính ngân sách cho rằng vẫn còn tồn tại những dự án sử dụng vốn vay ODA chưa hiệu quả từ khâu huy động, dẫn đến việc thực hiện, sử dụng vốn kém hiệu quả, tạo ra nhiều hệ luỵ cho nền kinh tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply