Nợ bảo hiểm mấy tháng thì doanh nghiệp bị thanh tra?Kinh doanh

Nợ bảo hiểm mấy tháng thì doanh nghiệp bị thanh tra?Theo BHXH Việt Nam, đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ trên 2 tháng, cơ quan BHXH đề nghị nộp đầy đủ số tiền còn phải đóng trước của tháng sau liền kề.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply