“No.1 Best Seller” – Cú lừa ngoạn mục nhất thế kỷ: Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể là “tác giả best seller”Kinh doanh

“No.1 Best Seller” - Cú lừa ngoạn mục nhất thế kỷ: Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể là “tác giả best seller”Vào năm 2016, Brent Underwood đã trở thành “tác giả best seller” của Amazon với chỉ 1 tấm hình, 3 USD và 5 phút cuộc đời.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply