NLG: Đấu giá 40 triệu cổ phần với giá khởi điểm 26,5 nghìn đồng/cổ phiếuKinh doanh

Số lượng cổ phiếu NLG được phát hành tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài là 5 triệu đơn vị, tương ứng 12,5% tổng lượng đấu giá.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply