NKG "lao" về đáy hơn 3 năm, SMC muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 5%Kinh doanh

Về NKG, hiện giá cổ phiếu NKG đang ở vùng đáy hơn 3 năm, giao dịch quanh 6.120 đồng/cp, giảm 23% so với đầu năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply