Niềm tin của người Việt vào tiền mặt còn quá lớnKinh doanh

Niềm tin của người Việt vào tiền mặt còn quá lớnThanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm hơn 90% các giao dịch tại Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply