Những rủi ro hàng đầu đối với kinh tế thế giới năm 2019Kinh doanh

Các nhà phân tích của Bloomberg đã đưa ra dự báo về các rủi ro chính trị hàng đầu đối với nền kinh tế thế giới năm 2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply