Những người dầm mình trong cống thối móc rác ở Sài GònKinh doanh

Dầm mình 4-6 giờ dưới cống nước hôi thối, những công nhân thoát nước đô thị TP.HCM vớt được hàng tấn rác.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply