Những nghị định mới có hiệu lực từ tháng 6/2019Kinh doanh

Những nghị định mới có hiệu lực từ tháng 6/2019Quy định mới về số lượng cán bộ và công chức cấp xã, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nguồn kinh phí thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công.. là những nghị định mới có hiệu lực từ tháng 6/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply