Những lưu ý khi đầu tư vào các cổ phiếu ngành Chứng khoánKinh doanh

Những lưu ý khi đầu tư vào các cổ phiếu ngành Chứng khoánMột công ty chứng khoán có thể có 1 hoặc hơn 1 trong 4 loại hình kinh doanh bao gồm: Môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ, tự doanh và ngân hàng đầu tư. Khi phân tích, đánh giá một công ty chứng khoán nhà đầu tư cần thiết tìm hiểu xem công ty đó kinh doanh những loại hình nào, các loại hình đó mang lại tỷ trọng kết quả kinh doanh ra sao.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply