Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019Kinh doanh

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019Quỹ quốc gia về việc làm cho người lao động vay đến 100 triệu đồng, chính thức mở đường cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, quy định mới về thời điểm xác nhận hồ sơ nộp thuế điện tử…là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply