Nhựa Tiền Phong (NTP) phát hành gần 9 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%Kinh doanh

Nhựa Tiền Phong (NTP) phát hành gần 9 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%Hiện trên thị trường cổ phiếu NTP của Nhựa Tiền Phong đang giao dịch quanh mức 35.000 đồng/cổ phiếu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply