Nhựa Bình Minh (BPM) quyết định trả nốt 25% cổ tức còn lại trong tháng 6/2019Kinh doanh

Nhựa Bình Minh (BPM) quyết định trả nốt 25% cổ tức còn lại trong tháng 6/2019Nhựa Bình Minh trả cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 40% bằng tiền mặt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply