Nhóm Dragon Capital bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu PNJKinh doanh

Nhóm Dragon Capital bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu PNJSau khi bán, nhóm Dragon còn nắm giữ 13,5 triệu cổ phiếu, ứng với giá thị trường khoảng 1.400 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply