Nhóm 1% siêu giàu ở các quốc gia khác nhau thế nào?Kinh doanh

Nằm trong nhóm 1% giàu có, thế nhưng để vào được danh sách này ở mỗi nước là khác nhau, về tài sản tối thiểu cũng như mức đóng góp cho ngân sách.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply