Nhờ đâu Việt Nam thăng hạng vào Top 10 nơi làm việc và sinh sống tốt nhất dành cho chuyên gia nước ngoài?Kinh doanh

Lương trung bình cho một chuyên gia nước ngoài chuyển đến Việt Nam là 78.750USD/năm, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 75.966USD/năm/chuyên gia, thu nhập khả dụng của họ nhiều hơn khi chuyển đến Việt Nam.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply