Nhờ 1 triệu km cáp quang, Internet chạy xuyên đại dương ra sao?Kinh doanh

Nhiều người nghĩ dữ liệu của chúng ta được lưu trên mây, nhưng không phải như vậy. Chúng chạy dọc đại dương.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply