NHNN sửa quy định về cấp phép tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoàiKinh doanh

NHNN sửa quy định về cấp phép tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoàiNgân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply