NHNN cử người tham gia vào Hội đồng quản trị BIDVKinh doanh

NHNN cử người tham gia vào Hội đồng quản trị BIDVHĐQT BIDV dự kiến được bổ sung thêm 1 nhân sự đang là lãnh đạo Vụ ở NHNN.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply