Nhiều ứng dụng gửi dữ liệu riêng tư của người dùng đến FacebookKinh doanh

Một nghiên cứu của Privacy International đã xác định rằng ít nhất 20 ứng dụng Android phổ biến đang tự gửi thông tin của người dùng đến Facebook mà không cần xin phép.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply