Nhiều ngân hàng vẫn còn phần lãi ảoKinh doanh

Nhiều ngân hàng hiện vẫn còn một phần lãi ảo. Và đã là lãi ảo thì không thể cứ đem đi chia cổ tức bằng tiền.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply