Nhiều khoản đầu tư lãi bằng lần, quỹ lớn nhất của Dragon Capital tiếp tục "đặt cược" thêm 200 triệu USD vào các đợt IPO năm 2018Kinh doanh

Với mức định giá thị trường đã được điều chỉnh về mức hợp lý hơn, Dragon Capital tự tin cho rằng các cơ hội mua dài hạn đã xuất hiện.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply