Nhiều khó khăn bủa vây, PV DMC (PVC) dự kiến lãi chưa đến 200 triệu đồng trong năm 2019Kinh doanh

Nhiều khó khăn bủa vây, PV DMC (PVC) dự kiến lãi chưa đến 200 triệu đồng trong năm 2019Theo kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019, tổng doanh thu PVC đạt 1.962 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,17 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 0,17 tỷ đồng. Đây là con số rất thấp so với năm trước khi PVC ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.522 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply