Nhiều hệ lụy khi thoái vốn nhà nước “tắc nghẽn”Kinh doanh

Nhiều hệ lụy khi thoái vốn nhà nước “tắc nghẽn”Việc chuyển giao vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) theo quy định đang ngày càng chậm trễ. Điều này sẽ trở thành tiền lệ xấu ảnh hưởng đến việc tái cơ cấu lại nền kinh tế nói chung, cũng như mục tiêu và chất lượng tái cơ cấu các doanh nghiệp (DN) nhà nước nói riêng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply