Nhiều dự án mới đồng loạt triển khai, lợi nhuận PVS được dự báo cải thiện trong năm 2019Kinh doanh

Nhiều dự án mới đồng loạt triển khai, lợi nhuận PVS được dự báo cải thiện trong năm 2019VDSC dự phóng doanh thu cả năm 2019 PVS đạt 17.258 tỷ đồng (+17,9% YoY ) và LNST công ty mẹ đạt 1.152 tỷ đồng (+10,0% YoY).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply