Nhiều cây xăng Hà Nội dừng bán RON 95Kinh doanh

Treo biển dừng bán xăng RON 95, chỉ còn xăng E5 RON 92, nhiều cửa hàng ở Hà Nội nói “chưa biết khi nào xăng RON 95 về”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply