Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Quý 1/2019 lãi 243 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳKinh doanh

Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Quý 1/2019 lãi 243 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳNăm 2019, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) dự kiến đặt mục tiêu đạt 781,4 tỷ đồng LNTT, tương đương giảm 46% so với thực hiện 2018.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply