Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Kế hoạch lãi trước thuế 360 tỷ đồng năm 2019Kinh doanh

Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Kế hoạch lãi trước thuế 360 tỷ đồng năm 2019Đây là số liệu chưa tính chênh lệch tỷ giá.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply