Nhật cam kết dành 50 tỷ USD phát triển hạ tầng cho châu ÁKinh doanh

Thủ tướng Abe cho biết quỹ sẽ được hình thành trong 3 năm tới. Việc thành lập quỹ nằm trong chiến lược củng cố sự hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply