Nhập nhèm khoản chi cho dự án nhiệt điện tỷ USD của bà Đặng Thị Hoàng YếnKinh doanh

Số chi chuẩn bị triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương 1 theo Công ty Năng lượng Tân Tạo báo cáo “vênh” 81 lần với tỉnh Kiên Giang.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply