Nhân viên Điện lực Hương Sơn thức trắng đêm để chống cháy rừngKinh doanh

Kể từ lúc đám cháy rừng bùng phát trở lại từ đêm 8/7 nhưng toàn bộ các khách hàng và phụ tải bị ảnh hưởng bởi cháy rừng đến nay vẫn được duy trì tốt việc đảm bảo cung cấp điện.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply