Nhận định chứng khoán 4/3: Vẫn cần lưu tâm về rủi ro điều chỉnhKinh doanh

Phiên bật tăng trở lại cuối tuần đã giúp cho tâm lý thêm phần tích cực. Tuy nhiên, thị trường chưa thể triệt tiêu được nỗi lo điều chỉnh.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply