Nhận định chứng khoán 11/1: Vẫn trong quá trình tạo đáyKinh doanh

Sóng tăng vẫn chỉ được đánh giá ở mức tiềm năng và chưa thể lôi kéo nhà đầu tư rót tiền vào thị trường.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply