Nhận 5 công chức khi có thông báo nghỉ hưu: Giám đốc Sở Nội vụ nói gì?Kinh doanh

Nhận 5 công chức khi có thông báo nghỉ hưu: Giám đốc Sở Nội vụ nói gì?Việc ký quyết định tiếp nhận 5 công chức vào làm việc tại sở khi đã có thông báo nghỉ hưu, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho rằng, thực hiện đúng quy trình, chỉ chậm 2 ngày do có việc gia đình.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply