Nhà xưởng ba công ty ven Sài Gòn cháy ngùn ngụt suốt 5 giờKinh doanh

Lửa được dập tắt lại bùng trở lại, lan nhanh, đe dọa khu dân cư gần đấy khiến 145 lính cứu hoả phải nỗ lực phun nước suốt nhiều giờ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply