Nhà Trắng khôi phục quyền tác nghiệp cho phóng viên CNNKinh doanh

Phóng viên Jim Acosta được tiếp tục tác nghiệp tại Nhà Trắng, nhưng vẫn có thể bị cấm cửa nếu vi phạm quy định mới.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply