Nhà sáng lập Huawei: “Gia đình tôi vẫn sử dụng sản phẩm Apple”Kinh doanh

Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập 74 tuổi của Huawei, cho rằng ủng hộ không có nghĩa là phải mua smartphone của Huawei.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply