Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỷ đồngKinh doanh

Báo cáo mới nhất gửi tới Quốc hội cho thấy Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ có tổng số nợ phải trả là 7.806 tỷ đồng, số dây chuyền sản xuất cắt gần một nửa.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply