Nhà mạng phải điều chỉnh hạn mức thanh toán trên Mobile Money?Kinh doanh

Nhà mạng phải điều chỉnh hạn mức thanh toán trên Mobile Money?Nhiều doanh nghiệp viễn thông có thể sẽ phải điều chỉnh lại hạn mức thanh toán trên Mobile Money trước khi dịch vụ này chính thức được triển khai tại Việt Nam…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply