Nhà đầu tư nước ngoài được phép dùng ngoại hối để ký quỹ khi mua cổ phần DNNNKinh doanh

Nhà đầu tư nước ngoài được phép dùng ngoại hối để ký quỹ khi mua cổ phần DNNNNgân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/5/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply