Nhà đầu tư ngoại sở hữu 70% cổ phần, Toshiba sẽ phải phát triển chiến lược “toàn cầu hóa”Kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông của Toshiba đã diễn ra vào ngày 27/6 vừa qua và Toshiba ngày càng gặp áp lực lớn trong việc phải áp dụng một phong cách quản lý “định hướng toàn cầu”. Đặc biệt khi hiện nay các cổ đông nước ngoài chiếm 70% cổ phần Toshiba kể từ khi hãng tăng vốn lớn vào tháng 12 năm ngoái.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply