Nhà đầu tư mua vàng khi Fed bớt “quyết liệt” nâng lãi suất đồng USDKinh doanh

Chỉ báo các nhà quản lý chính sách tiền tệ Mỹ có thể hãm bớt đà nâng lãi suất đồng USD trong nỗ lực bình thường hóa chính sách tiền tệ sẽ có thể làm yếu đồng USD và giúp cho giá vàng tăng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply