Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu rót 1.000 USD vào cổ phiếu Microsoft cách đây 10 năm?Kinh doanh

Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu rót 1.000 USD vào cổ phiếu Microsoft cách đây 10 năm?Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu Microsoft cách đây 10 năm và nắm giữ cho tới bây giờ, thì đó là một quyết định tuyệt vời…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply