Nhà đầu tư không mặn mà với cổ phiếu ngành gạoKinh doanh

Nhà đầu tư không mặn mà với cổ phiếu ngành gạoSong song với tình hình xuất khẩu giảm sút, kết quả kinh doanh ngành gạo cũng không mấy khả quan khiến cho nhà đầu tư không mặn mà với cổ phiếu ngành này.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply