Nhà đầu tư chú ý: Cổ phiếu HLG sắp bị tạm ngừng giao dịchKinh doanh

Nhà đầu tư chú ý: Cổ phiếu HLG sắp bị tạm ngừng giao dịchNguyên nhân do Tập đoàn Hoàng Long đã liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply