Nhà đầu tư BOT Ninh Lộc kiến nghị nóng: Mời Bộ Giao thông kiểm tra trạm, chính quyền, người dân giám sátKinh doanh

Nhà đầu tư BOT Ninh Lộc kiến nghị nóng: Mời Bộ Giao thông kiểm tra trạm, chính quyền, người dân giám sátCông ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa vừa kiến nghị Bộ GTVT kiểm tra thu phí tại trạm BOT Ninh Lộc nhằm thông tin minh bạch, thay vì để một số người tự phát thống kê.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply