Nguyên Tổng giám đốc VICEM Trần Việt Thắng bị xem xét, thi hành kỷ luậtKinh doanh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Việt Thắng theo thẩm quyền.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply