Nguồn ngoại tệ lớn tiếp tục vào Việt NamKinh doanh

Nguồn ngoại tệ lớn tiếp tục vào Việt NamNguồn ngoại tệ lớn vẫn đang vào Việt Nam, tạo điều chỉnh trực tiếp lên tỷ giá USD/VND dù chênh lệch lãi suất có dấu hiệu thu hẹp.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply