Người Việt sắp được mua tàu, máy bay, đồ chơi… thuế 0%Kinh doanh

Người Việt sắp được mua tàu, máy bay, đồ chơi... thuế 0%Theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Nghị định 57/2019 có hiệu lực từ 26-6-2019, các loại mặt hàng sau từ sáu nước ký Hiệp định được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% vào Việt Nam từ nay đến 31-12-2022.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply